zaterdag 7 juni 2008

Bij ons in Aduard - een treurig bord

Aduard is een klein dorp ten Westen van de stad Groningen. De mensen die er wonen zouden misschien wel willen dat er meer leven in de brouwerij is, maar ja, het is nou eenmaal een dorp van niks, waar niet zoveel gebeurt. Natuurlijk zijn er wel mensen die wat willen organiseren: braderieën, amateurvoetbal, kunstexposities in het dorpshuis. En daarvoor zetten ze dan heel enthousiast bij de toegangsweg tot het dorp een bord op wielen, waarop die gebeurtenissen kunnen worden aangekondigd, zodat voorbijgangers weten wat er allemaal in Aduard gebeurt.

Waardoor alleen maar op subtiele wijze bevestigd wordt: bij ons in Aduard gebeurt helemaal niks.

Geen opmerkingen: