zondag 27 september 2015

Meningen zijn makkelijk

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 26 september 2015 stond een ingezonden brief van ene G. Kool. De heer of mevrouw stelt klip en klaar dat de 'schone' auto pure misleiding is. Aangezien de briefschrijver, om zijn of haar mening kracht bij te zetten, de boodschapper ook nog even in diskrediet wil brengen, eindigt de brief met het etiket 'mileufantasten'. Zo, die zit.

We kennen nu de mening van G. Kool, die in niet mis te verstane bewoordingen naar voren is gebracht. Maar wat zijn de feiten? Is de mening van G. Kool wel op feiten gestoeld, of komt-ie rechtstreeks vanuit de onderbuik?

Dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen, want feiten haal je niet zomaar boven water. Of toch wel? Een paar seconden met Google leert dat TNO begin dit jaar nog een onderzoek (.pdf) heeft gedaan waaruit bleek dat elektrische auto's, zelfs al rijden ze nu nog grotendeels op kolenstroom, altijd nog zuiniger en schoner zijn dan auto's op dinosaurussap. En dat ze in de toekomst, waarin het aandeel groene stroom gestaag zal toenemen, alleen maar relatief schoner en zuiniger worden. Dat onderzoek is nog uitgebreid in het nieuws geweest.

Helaas hebben de feiten uit het TNO-onderzoek G. Kool niet bereikt. Ik vraag me af of het een verschil gemaakt zou hebben. Want tsja, zo'n onderzoek, van wetenschappers, die hebben gemeten hoe het nu werkelijk zit en daaruit conclusies hebben getrokken, dat is alleen maar saai. Daar kun je geen avondje in de kroeg mee vullen. Dat hoef je bovendien helemaal niet te geloven. Je kunt het evengoed wegzetten als 'aperte misleiding van milieufantasten'. Dat is het voorrecht van de meningenmachine van vandaag: je hoeft niemand te geloven, je eigen gevoel, dat wat je onderbuik zegt geeft aan wat jouw waarheid moet zijn. En jouw waarheid, ook al is die niet gebaseerd op feiten, ook al is-ie werkelijk helemaal nergens op gebaseerd, die waarheid hoort in de krant.

Kortom: een beetje negatief roeptoeteren over iets waarvan alleen je gevoel zegt dat het niks kan zijn is makkelijk. Bovendien: hoe harder je het roept, hoe meer je er zelf in gaat geloven. En hoe meer andere mensen, die ook niet zoveel waarde aan feiten hechten, erin gaan geloven. Dat zie je bij mensen die ervan overtuigd zijn dat de aarde niet ouder is dan pakweg 6.000 jaar, of die nog steeds geloven dat door mensen veroorzaakte klimaatverandering een mythe is.

Alleen dat geloven wat je goed uitkomt en alle feiten die het tegendeel bewijzen naast je neerleggen is lekker makkelijk. Het houdt je wereldbeeld simpel en overzichtelijk. Hoe langer je dat simpele wereldbeeld niet hoeft aan te passen, hoe makkelijker het voor jezelf lijkt te zijn. Totdat je door de werkelijkheid of feiten wordt ingehaald, natuurlijk. Maar dan heb je meteen weer een ander, simpel wereldbeeld om in te geloven. Het is immers zo lekker makkelijk.

Geen opmerkingen: